Ο χρήστης-πελάτης διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να σβηστούν τα στοιχεία του από την βάση δεδομένων του e-smartmall.gr χωρίς αιτιολογία. Ο υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων θα λάβει το email σας το οποίο θα αποστείλετε στο personalinfo@e-smartmall.gr και θα διαγράψει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται στην βάση δεδομένων του e-smartmall.gr

Η εταιρία μας με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr αποκλειστικά ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (επίσκεψη ή παραγγελία και αγορά προϊόντων) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing.